Öztürk Web Tasarım

Hakkımızda

Öztürk Web Tasarım & Online Pazarlama

<p>Bilgisayar D&uuml;nyas? ile&nbsp;1995 y?l?nda ald???m?z ikinci el bir Amiga bilgisayar sayesinde ad?m att?k,zaman i&ccedil;erisinde hem bilgisayarlar hem yaz?l?mlar hemde internet &ccedil;ok geli?ti bizde bu de?i?ime ayak uydurarak &nbsp;kendi sitelerimizi yapt?k bu arada sekt&ouml;rdeki bo?luk ve pahal?l?k ayr?ca yak?n &ccedil;evremizden gelen talepler do?rultusunda e?e dosta&nbsp;&nbsp;siteler yaparak yolumuza devam ettik.</p> <p>Neler Yap?yoruz</p> <p>Firman?z? yada &uuml;r&uuml;n&uuml;n&uuml;z&uuml; internet sayfalar?nda&nbsp;rakiplerinin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;irip kazanc?n?z? att?racak, ihtiyac?n?za ve kullanma amac?n?za uygun &nbsp; internet siteleri ve Logo &ccedil;al??malar? ayr?ca Photoshop ile eski fotograf yenileme, siyah-beyaz fotograf renklendirme, eski &ccedil;atlak fotograf tadilat? gibi bir &ccedil;ok alanda hizmet veriyoruz...</p> <p>Kulland???m?z Teknoloji</p> <p>?nternet Siteleri dinamik (y&ouml;netim paneli olan kullan?c?n?n kendi y&ouml;netti?i) ve statik olarak ikiye ayr?l?r. Biz M&uuml;?terilerilerimizin internetten beklentilerini &ouml;?renip bu do?rultuda siteler yap?yoruz. Statik (istenen de?i?ikliklerin sadece web master taraf?ndan yap?labildi?i)&nbsp;siteler de HTML5, CSS3, JS, kullan?yoruz, Dinamik Sitelerde ise bunlara ek olarak PHP, Mysql ve&nbsp;PDO teknolojileri kullan?yoruz.Ayr?ca fotograf d&uuml;zenleme, yenileme, renklendirme ve logo tasar?mlar?n? da photoshop kullanarak yap?yoruz...</p>

Vizyonumuz

Kod yazmak gelece?i yazmakt?r sözünü ?iar edinerek kendimizi geli?tirmek ve bildiklerimizi istekliler ile payla?mak.

Misyonumuz

?nternetin herkes için bir ihtiyaç oldu?unu bilerek, Amaca ve ihtiyaca yönelik siteler haz?rlamak

Sorularınız mı var ? İletişim